Privacyverklaring

Eva Rensman, Teksten| Eindredactie | Communicatieadvies, gevestigd Opsterland 47, 3524 CE Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.evarensman.nl
info@evarensman.nl
Opsterland 47
3524 CE Utrecht
31 06 11095886
KvK 30258616

Verwerking persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je mij deze gegevens zelf verstrekt.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming van ouders of voogd persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via info@evarensman.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen voor het beantwoorden van je vraag of verzoek aan mij en/of voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst als dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • Om contact op te kunnen nemen als dat nodig is voor mijn dienstverlening
  • Om diensten bij je af te leveren
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Persoonsgegevens worden ook verwerkt als het wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld als het nodig is voor belastingaangifte.

Bewaren persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens
Ik deel je persoonsgegevens niet met derden. Wanneer een vraag gesteld wordt die wellicht door een collega’s of sectorgenoten beantwoord moet worden, wordt toestemming gevraagd om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.

Cookies
Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ik gebruik alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@evarensman.nl.

Beveiligen persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij vermoed dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@evarensman.nl.